Patiënteninformatie

Betaalwijze

De betaling gebeurt telkens na afloop van de behandeling, d.m.v. bancontact , payconiq of cash. Er kan niet meer per overschrijving betaald worden. Bij prothetische behandelingen worden er voorschotten gevraagd naargelang de progressie van de behandeling.

Niet geconventioneerd

Wij werken niet geconventioneerd, dit wil zeggen dat onze tarieven voor sommige behandelingen iets hoger liggen dan de ziekenfondstarieven. We werken met hoogwaardige producten en materialen, in een moderne infrastructuur. Zo kunnen we up-to-date tandheelkunde blijven garanderen, waarbij veel belang gehecht wordt aan hygiëne en steriliteit.

Spoedgevallen en hevige tandpijn

Een patiënt die regelmatig op controle komt in de praktijk, wordt door ons zo snel mogelijk geholpen. Wanneer u ’s morgens voor 11 uur opbelt met hevige tandpijn, doen wij ons uiterste best om u de dag zelf nog te helpen. 

Annulatie afspraak

Indien u een afspraak niet kan nakomen, vragen wij u vriendelijk om ons 24 uur op voorhand te verwittigen. Zo kan deze tijd benut worden voor dringende behandelingen. Een gemiste afspraak zonder te verwittigen, wordt aangerekend.

Tandtrauma

Tandtraumata worden best zo snel mogelijk na het ongeval behandeld.

Op deze manier kunnen veel complicaties voorkomen worden.

In geval van een verzekerd ongeval vragen wij u de nodige formulieren mee te brengen.

Indien een definitieve tand volledig is uitgeslagen of uitgevallen, raap hem dan zo snel mogelijk op aan de kroon ( NIET aan de wortel) en bewaar hem in melk. NIET onstmetten of afspoelen onder de kraan.